11.3.08

Prizor

Stižem na stanicu. Čeka me divan prizor. Dve marice i pvoje policiskih kola. Prilazim malo bliže, a u holu prepuno ljudi. Tešim se, možda ljudi čekaju gradski prevoz. Međutim zaboravio sam ključnu stvar! U pet sati utakmica! Partizan CSK iz Moskve... valjda. Policija izlazi na perone. Navijači. Počeli bi da divljaju da nema policije. Vagoni su prepuni, ali prepuni! Zamisli... sedim.
U roku od minut, prestalo je da se peva, urla, skače.

No comments: